Logo

Rød glente

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Tip en venFacebook

Rød glente 

Rød glente - Milvus milvus


Særdeles elegant, langvinget rovfugl med lang og dybt kløftet hale. Har en betydelig lettere og mere elegant flugt end musvågen. I flugten ses de iøjnefaldende hvide felter yderst på vingerne. Sjælden ynglefugl og fåtallig trækgæst. Efter genindvandring i 1970'erne yngler nu 40-50 par i landet og i stigende antal, flest i det sydlige Jylland samt på Sjælland. En del svenske fugle trækker i stigende antal gennem Danmark og ses på de østdanske træksteder, kun spredt i den øvrige del af landet. Udpræget ådselæder, der fx tit følger landeveje og jernbaner for at finde ihjelkørte fugle og pattedyr.

 

Rød glente er en sjælden rovfugl i Danmark. Bestanden er dog i kraftig vækst. Mens Dansk Ornitologisk Forening i 2009 vurderede, at der var 75-80 ynglende par i Danmark, voksede bestanden til ca. 200 par i 2017. Den er desuden en fåtallig trækgæst fra det sydlige Sverige.

 

Beskrivelse
Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er ca. 25 % større end musvågen. Den røde glente er en fantastisk flyver, der under fødesøgningen flyver ret lavt over jorden, hvor den ofte stopper op i luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. Når den markerer sit redeterritorium kan den "hænge" i timevis som en drage over skoven, deraf dens engelske navn "kite".

 

Længde: 60–66 cm

Familie: Accipitridae (Høge, ørne og glenter)

Vægt: 1,1 kg

Slægt: Egentlige glenter

 

Levested
Den røde glente har, i modsætning til sin nære slægtning den sorte glente, en begrænset geografisk udbredelse. Næsten hele artens yngleområde befinder sig inden for Europa. 80% af den europæiske bestand er koncentreret i 3 lande: Tyskland, Frankrig og Spanien. I alle tre lande er glenten nu i tilbagegang.


I Danmark yngler den røde glente fåtalligt, men den har været i fremgang i de seneste år og findes nu i alle landsdele. Flest glentepar yngler der i det østlige Jylland.

Den røde glente yngler i åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser. Glenten overtager ofte andre større fugles reder i høje træer som f.eks. ravne- eller musvågereder. Reden pyntes gerne med f.eks. papirstumper, farvet plastic, reb o.lign. Den røde glente er også fåtallig som trækfugl i Danmark, omend antallet af trækkende glenter i Østdanmark har været stigende, i takt med at den sydsvenske bestand er vokset. Der er i løbet af en enkelt efterårssæson talt helt op til 1.000 indtrækkende svenske glenter ved Stevns. De danske og sydsvenske ynglefugle overvintrer primært i Spanien og Frankrig. Vinterfodring i Sverige har dog medført, at stadig flere sydsvenske glenter overvintrer tæt på yngleområdet, og den observeres også herhjemme om vinteren i stigende antal.

 

Udbredelse

I 1800-tallet var rød glente almindelig i hele Danmark, men især udlægning af forgiftede ådsler og beskydning resulterede i, at arten forsvandt som ynglefugl i slutningen af 1920erne. I 1970erne genindvandrede rød glente til Danmark, og bestanden har siden langsomt bredt sig.  Rød glente ankommer til Danmark i marts og trækker i september igen til vinterkvarterene i Frankrig og Spanien.

 

Levevis

Rød glente ses typisk i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Reden anlægges som regel i udkanten af større skove og ofte i et bøgetræ i en forladt rede, f.eks. en musvågerede.

Rød glente jager især smågnavere og småfugle, men ådsler udgør også en stor del af fødegrundlaget.

Rød glente er meget sårbar overfor forstyrrelser ved reden, især i æglægnings- og rugeperioden. 

 

Sådan er rød glente beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I  
Bonn-konventionens liste II  
Bern-konventionens liste II  
Fredet  

Hvad kan hjælpe rød glente?

Forstyrrelser omkring reden kan resultere i, at rød glente opgiver at yngle på den givne lokalitet, og man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en radius af 200 meter fra reden i perioden marts til august.

Yngler rød glente på din ejendom, kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed for at få nærmere oplysninger.

 

Føde
Den røde glente har et bredt fødespektrum, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Derfor har fuglen en vigtig rolle som "naturens skraldemand". Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte. Ungerne fodres således især med friskfangede padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Glenten tager de byttedyr, der er mest talrige på ynglestedet.

 

Bestandsudvikling
For et par hundrede år siden var den røde glente en ganske almindelig rovfugl i Danmark, men pga. beskydning og giftudlægning blev arten udryddet i starten af 1900-tallet. Efter dansk helårsfredning i 1922 genindvandrede arten først i 1970'erne fra de voksende svenske og tyske bestande og har siden langsomt bredt sig. 2007 har været et gennembrudsår med mindst 46 ynglepar, heraf 12 par på Sjælland, og ynglebestanden er fortsat i fremgang. Den sydsvenske bestand er vokset markant fra 20 par i 1960 og op til nu over 1.200 ynglepar. På europæisk plan er den røde glente stadig truet, bl.a. som følge af direkte forfølgelse på overvintringspladserne i vinterkvarteret i Spanien, men internationalt pres har mindsket problemet på det seneste.

 

Mindst 200 par røde glenter yngler i det danske landskab, hvor rovfuglene har en håndfuld foretrukne landsdele i syd og øst. Men flere og flere glenter flytter ind i det vestlige og nordlige Danmark. Hvis vinteren fortsætter med at være mild, vil der være godt med glenter at tælle over det meste af landet, når vinterbestanden skal gøres op i den første weekend i 2018.


Rød glente 

 

Se billedoversigt

 


 

Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (1 stemmer)
Siden er blevet set 714 gange - Se og skriv kommentarer herunder.
• KejserørnKejserørn - Aquila heliaca er en ørn, der er meget lig kongeørnen, men en lille smule...
• VandrefalkStor og kraftig rovfugl med lange og spidse vinger og en lynhurtig flugt med hurtige...
• AftenfalkLille falk med lange, spidse vinger. Mindre og mere graciøst bygget end tårnfalken. Hannen...

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Smæk insektet!